mandag 31. mai 2010

"For det hjertet flyter over av...

.., det taler munnen". Hvis hjertet ditt er fylt av negative følelser eller hat mot noe eller noen, vil det komme til overflaten. Du risikerer altså at møkka du har innvendig, virkelig flommer over hvis du er spesielt engasjert og taler i affekt.
Jeg leste denne artikkelen i VG i dag. NUPI-direktør Jan Egeland viser nok en gang hvor negativt innstilt og fordomsfull er han er overfor Israel. Han nøyer seg ikke med å forhåndsdømme Israel i denne saken vedrørende skipene med såkalte fredsaktivister, men spyr virkelig ut eder og galle. Her er et sitat: "Fredsbevegelsen er borte, de moderate er borte. Opprettelsen av Israel var et idealistisk prosjekt der FN opprettet en stat for de som overlevde Holocaust. Europeere følte naturlig nok et stort ansvar, og det er noe av grunnen til at Israel synger i Grand Prix. Det Israel med kibutser og idealister som vi ønsket og likte har endret seg til å bli en stormaktsbølle. David har blitt Goliat, sier han."
Dette er jo konsentrert dritt. Her er man innom dannelsen og eksistensberettigelsen til Israel og en utopi om en fredelig og pasifistisk tilværelse for jøder i en liten flik av land midt i et muslimsk og arabisk ormebol. At denne mannen trekker inn Israels deltakelse i Melodi Grand Prix (av alle ting!) i denne sammenhengen, sier jo litt om hans troverdighet. Får Israel delta i Eurovision Song Contest pga. den den europeiske skyldfølelsen etter Holocaust? Eller er det fordi at de omkringliggende islamske diktaturene og bandittstatene ikke anerkjenner Israel og derfor ekskluderer dem fra samarbeide? Flere land i midtøsten er med i den europeiske kringkastingsunionen (EBU), men de vil ikke være med i ESC så lange Israel er med. De anerkjenner ikke jødestatens rett til å eksistere. 
Egeland tar heller ikke høyde for det faktum at Israel har vært utsatt for angrep fra omkringliggende bandittstater siden dag én. Ei heller at det er nødvendig for Israel å være STERKE militært med et slikt ekstremt press fra alle kanter. Hvis israelerne(jødene) skulle holdt til i kibbutzer og vært idealister, så hadde ikke staten eksistert i dag. De hadde vært utryddet. Jødene hadde vært jaget på havet. Egeland bryr seg altså ikke om at Israels militære styrke henger sammen med det ekstreme presset utenfra og er deres eneste utvei for å overleve i et ekstremt miljø. I et fritt land som Israel er det mulig å være leve i en hippietilværelse som Egeland drømmer om, men det hadde neppe vært en god strategi for særlig mange i befolkningen...


Han nevner Tyrkia også. Forholdet til Tyrkia råtner på rot. Igjen er jo alt Israels skyld. Man nevner ikke at Tyrkia har fått en noe religiøs (muslimsk) regjering og at det muligens har en sammenheng med stadig dårligere forholdet. Ikke ene og alene, men det er et viktig element, tror jeg. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar