torsdag 11. mars 2010

Umiddelbar reaksjon og tanker rundt filmen "Boy A"

Jeg så nettopp en film hjemme hos meg selv. Den har stått lenge i hyllen, men ble nå til syvende og sist vist frem på lerretet.
Den tar for seg en gutt på 24 år som kommer ut av fengselet etter å ha vært innesperret i 12 år. Foranledningen til fengselsoppholdet kan spores til en tragisk barndom og et oppvekstmiljø som til syvende og sist gjorde ham medskyldig i et drap av ei jevnaldrende jente. Nå skal han altså komme ut i samfunnet igjen og får begynne et nytt liv med ny identitet. Han er i media kjent som "Boy A", siden dette drapet altså ble begått sammen med en annen. Dette er også tittelen på filmen og romanen den er basert på.

I disse tider er det endelig litt diskusjon rundt ulike elementer som former et menneske fra barnsben av. Løgnen om at vi fødes som blanke ark (uten kjønnsforskjeller til og med!) blir endelig motsagt. Jeg skal ikke gå videre inn på den diskusjonen her. Det er det sikkert andre som er bedre på enn meg. Men filmen "Boy A" viser et tilfelle hvor man nok kan skylde på miljøet for ulike negative hendelser. Jeg sier ikke at man ikke ha ansvar for egne handlinger, men at dårlige oppvekstvilkår kan skade et barn og legge føringer for valg i livet.

Gutten i hovedrollen blir hetende Jack når han kommer ut av fengselet, så jeg bruker det navnet her.
Jack vokser opp med foreldre som åpenbart gir ham lite omsorg og kjærlighet. Faren virker både alkoholisert og voldelig. Han kommer ustelt til skolen og virker ufokusert. Skolen tar ikke situasjonen alvorlig og læreren lar ham virkelig føle skammen over at han ikke henger med i timen. Ingen interesse for de bakenforliggende årsaker der i gården. Jack mobbes av medelever og eldre gutter i nabolaget. Han opplever t.o.m. å bli slått av dem.

Jack er ensom gutt uten venner, men plutselig en dag blir han kjent med Philip. Han virker også ha en ganske stusselig tilværelse og har et ganske hardt skall. Philips får ut mye av aggresjonen og hatet sitt gjennom vold og mishandling av dyr. Det ser vi bl.a. i en scene hvor han forsvarer Jack og virkelig går til brutalt angrep på guttene som plager han. I tillegg ser vi en annen scene hvor han fisker i en elv, kun for å mishandle fisken.
Jack blir hengende sammen med Philip, av mangel på bedre alternativer. For å gjøre en lang historie kort, så blir Jack involvert i mishandlingen av ei jente. Hun dør som en følge av mishandlingen og gutta ender opp i fengsel. Philip dør i fengselet. Den offisielle forklaringen er selvmord, men Jack vet bedre. Philip ble drept av medfanger.

Så tilbake til løslatelsen av Jack. Han må altså ha en ny identitet for å unngå alle dem som hater ham. Det er jo mye sterke følelser rundt et slikt brutalt barnedrap. Drap er jo alltid tragisk, men offerets alder og brutaliteten i utførelsen, tilfører en ekstra dimensjon.  Det er altså mange som gjerne vil ta rotta på Jack når han kommer ut av fengselet. Det er t.o.m. utlovet en dusør på nettet, for den som klarer å ta ham.

Jack får hjelp av en meget sympatisk mannlig sosialarbeider. Han får en leilighet og jobb. Gjennom jobben får han også oppleve vennskap og kommer inn i et forhold til ei dame. Fortiden må for enhver pris skjules, siden avsløringen vil ødelegge hans nye liv og sette hans liv i fare.

SPOILER:


Han kommer godt inn i sitt nye liv, men sosialarbeiderens sønn klarer å komme seg inn på farens PC og avslører Jack. Det gjør at alt raser sammen for ham og mister jobb, vennskap og kjæreste. Han opplever å komme på førstesiden av avisene igjen og journalistene venter som gribber utenfor leiligheten hans. Filmen slutter med at han gjør seg klar til kaste ut fra en brygge og avslutte livet der. 


Det er noen ekstra elementer jeg kunne ha nevnt, men jeg kan ikke avsløre alt

TANKER RUNDT TEMATIKKEN:

Poenget mitt med å skrive alt dette, er at filmen fikk meg til å tenke. Ikke verst bare det.
Når jeg hører om liknende hendelser som dette barnedrapet, så tenker jeg på gjerningspersonene som monstre. De som f.eks. drepte 2-åringen James Bulger for noen år siden, fikk et massivt hat mot seg og har det fortsatt. Det er naturlig å tenke de verste tanker rundt slike gjerningspersoner og føle forakt og hat. Det er ikke spesielt sunne følelser, men en naturlig reaksjon.
Ved å se denne filmen må man faktisk sette seg inn i gjerningspersonens situasjon. Man får innblikk i de hendelser som styrer livet hans i feil retning, men også den i den 24-åringen som skal ut av fengselet og er klar for å begynne på nytt. Man konkluderer gjerne med at noen som utfører slike voldshandlinger er onde eller fullstendig "syke på sinnet". I "Boy A" får man se noe som faktisk skjer i dag, at myndighetene lar slike personer prøve seg nytt, med ny identitet. I prosessen fra å være et ulykkelig barn til å bli en voksen, kan det jo skje ganske mye. Man kan jo ikke ta for gitt at et menneske et uforbederlig?
Motviljen mange har mot et slikt menneske etter mange år, er kanskje basert mye i avskyen for voldshandlingen og det hatet/negative følelsene man har mot gjerningspersonen(e).

Er det riktig at en slik ugjerning skal straffes med livslang avskjerming fra samfunnet, hvis personen er mentalt frisk nok til å begynne et nytt liv etter noen år? I "Boy A" får vi jo på flere måter se at Jack og Philip selv er offer for overgrep og hvor muligheten for et godt liv er hindret. Hvis man klarer å holde to tanker i hodet samtidig: Bør ikke disse også få en mulighet til et "normalt" liv, på tross av ugjerningen de har begått?
Denne filmen fikk meg til å tenke på denne vanskelige tematikken og faktisk sette meg inn i gjerningspersonens situasjon. Jeg sympatiserte med Jack, samtidig som jeg kjente en naturlig avsky for drapet. Det er jo litt surrealistisk å sympatisere med en morder, og spesielt en barnemorder.


VURDERING AV FILMEN:

Teksten ovenfor er skrevet som en umiddelbar reaksjon på filmen. Jeg har ikke rukket å fordøye alt ferdig ennå, men ønsket å skrive ned tankene mine. Kanskje det var nødvendig?
Filmen er uansett strålende på alle måter. 5 på terningen i alle fall. Andrew Garfield gjør en flott prestasjon som Jack.