torsdag 4. februar 2010

Muhammed-tegninger og ytringsfrihet

Dette begynner vel egentlig å bli et gjennomdiskutert tema nå, men problematikken er stadig like aktuell.
I forrige runde, da Vebjørn Selbekk måtte ta støyten og ble en syndebukk, så medførte trykkingen av karikaturene masse rabalder. I tillegg reiste noen danske imamer ned til midtøsten med falske tegninger, kun for å hause opp stemningen enda mer. Nok om det.

Nå har dette kommet opp i media igjen. Om jeg har forstått dette rett, så har det vært en Muhammed-tegning på Facebook-siden til PST. Alternativt har det ha vært linket til den der. Dagbladet trykket også denne tegningen på forsiden. Nå varsler Abid Raja at det kan bli bråk i Pakistan og Norge pga dette. Kanskje like greit, så får vi nok en gang vist hvilke krefter som er i sving? Hvilken ekstremisme vi har å forholde oss til.

Samtidig tenker jeg at det er litt trist at noen på død og liv skal tråkke på det andre mennesker tror på. Jeg sier ikke at PST eller Dagbladet gjør det, men det er jo noen som tegner alle disse tegningene og latterliggjør både Muhammed og andre religiøse figurer på ulike måter.  Som kristen synes ikke jeg det er noe hyggelig å se tegninger som latterliggjør eller kritiserer den kristne tro og Jesus, men det stopper der. Jeg reagerer på det personlig, men så fører det ikke til noe mer for min del. Det får bli en sak mellom den som står for ytringen og Gud. Gud blir ikke mindre virkelig selv om man ikke tror på Ham. Jeg er villig til å kjempe for menneskers rett til å latterliggjøre og kritisere det jeg tror på, selv om jeg synes det er bedrøvelig. Hvis vi skal begynne å lage regler og forby ytringer og kritikk av religion fordi noen kan føle seg krenket, så er vi straks ute på glattisen.

Når det gjelder trusselen om vold og rabalder fra muslimske miljøer, så må vi aldri la oss kue av det. Det må aldri være redselen for represalier som får noen til å la være å latterliggjøre Muhammed o.l. Hvis man skal la være å tråkke på andre menneskers livssyn, må det være av respekt alene og ikke av frykt.  Samtidig vil jeg jo si at bråket rundt Muhammed-tegningene har hjulpet til oss å sette søkelyset på elementer som gjerne vil påvirke vårt samfunn og som til en viss grad får det til.